Az Egyesület célja

 


1.)    Az Egyesület célja a modern ember testi, lelki és szellemi egészsége, mint alapérték kibontakoztatása, fejlesztése; az egészséges életmód, és a betegségmegelőzés ösztönzése rádiófrekvenciák és Rife technológia segítségével, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, illetve feltételeinek és kereteinek megteremtése; tanfolyamok szervezése, vezetése, finanszírozása; továbbképzés szervezése és feltételeinek biztosításaMagyarországon.


2.)    A fenti célok elérése érdekében az Egyesület mindazokkal –ideértve az állami és civil szervezeteket, gazdasági társaságokat, egyéb jogi- és magánszemélyeket, valamint azok társulásait – együttműködik,akik a fenti célok elérése, az Egyesület eredményes működése érdekében segítséget kívánnak nyújtani.


3.)    Az Egyesület céljai és feladatai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a jogszabályok előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.


4.)    Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.


 


Az Egyesülettevékenységei, feladatai

 


1.)    A modern ember testi, lelki és szellemi egészsége, mint alapérték kibontakoztatása, fejlesztése


2.)    Az egészséges életmód, és a betegségmegelőzés ösztönzése rádiófrekvenciás es Rife technológia segítségével, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, illetve feltételeinek és kereteinek megteremtése,


3.)    Tanfolyamok szervezése, vezetése, finanszírozása,

.